Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Feb 21, 2021

Det har nu blivit dags för Elektrikerpodden att ta nästa steg. Vi lanserar denna vecka ett nytt koncept för alla er som jobbar som installatörer. Varesig det är som bolagsägare, montör eller verksam med koppling till hantverket på annat sätt.

Ingen i branschen har levererat kunskap och information om yrket genom podcast tidigare. Därför är vi även extra stolta och glada för den expertpanel och samarbetspartner som vi fått med oss på tåget. Alla med sitt unika och personliga bidrag:

Johan Rungberg, Ingemar Fransson och Cecilia Axelsson.

Avsnitten presenteras i samarbete med ELMA INSTRUMENTS!

Tack alla för Ert engagemang och bidrag!