Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Oct 18, 2021

Idag pratar vi om något väldigt viktigt med facket nämligen arbetsmiljö.

Men vad är en bra arbetsmiljö egentligen och hur kan facket vara med och påverka den till det bättre?