Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Feb 6, 2023

Anders Nordlöw, 55 år i livet och 14 år på VD-posten för en av branschen äldsta grossister: Elektroskandia. 

1917 bildade ABB Asea Skandia grossistföretaget och nästan 100 år senare, 2008, säljs bolaget till franska koncernen Sonepar. 

Uppdatera hemmet Wiser Powertag och mät din energiförbrukning! https://www.se.com/se/sv/product-range/63626-powertag/