Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden

May 28, 2023

Följ oss på youtube https://youtube.com/@elektrikerpodden

Göteborg kräver ett lika stort effektbehov som ett helt Malmö. Norra Europas största hamn, ny batterifabrik och fastighetssektorn är bara 3 områden som ska elektrifieras. Man förstår snabbt att behovet är enormt och utmaningarna stora för lokala...


May 16, 2023

"Elektriker! Du har ett av samhällets absolut viktigaste jobb just nu!"

Eric Zinn, Hållbarhetschef Göteborg Energi får klä skott för Elektrikerpoddens frågor om hur staden ställer om. Vilka energikällor är hållbara? Elektricitet går att framställa på många olika sätt. Gas, vind, kärnkraft, vatten m.m....


May 2, 2023

Första generationens grislampa har anor i Amiga. Kristian Skoogs farfar var nämligen en av grundarna till den numera heta inredningslampan. Grislampan i sig har inget med just Amiga AB att göra men så börjar historien. Kring tillverkningen av grislampan och skarvsladdar.

Amiga AB är experter inom tillfällig el...