Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden

Sep 29, 2021

Vi fortsätter att grotta ner oss i facket och går in på vad kollektivavtal egentligen innebär och hur förhandlingar går till kring detta avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.


Sep 26, 2021

Nu ska det grillas! Frågorna haglar och svaren är tydliga.

Fackets legitimitet ifrågasätts allt mer och mer, speciellt bland yngre elektriker. Inte så konstigt, tyckte vi innan vi satte oss ner och fundera över vår inställningen till facket - förutsättningarna vi idag tar förgivet förhandlades fram under...


Sep 19, 2021

Vem bär vilket ansvar..!?


Sep 12, 2021

Från fester med paret Beckham till svensk armaturtillverkning...Här tar vi pulsen på leverantören som förmodligen sålt flest köksplafonder de senaste 5 åren med sin Athena.

När Frida klev in i Westal omsätta bolaget 12 miljoner och allt var i princip manuell hantering. Allt från produktion till inköp och...


Sep 6, 2021

DRYFT´S affärsidé sätter medarbeterens välmående främst! Deras helt unika AI produkt lyckas kombinera affärsnytta och hur vi faktiskt kan må bra på arbetsplatsen. Ingen pappersprodukt med fina ord och snygga powerpoints. Det här gör skillnad för den enskilde medarbetaren, PÅ RIKTIGT!