Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


May 23, 2021

Efter två avsnitt där vi gått igenom trycket på elnätet tar vi nu upp en av de smarta effektiva lösningar som kan hjälpa till att avlasta nätet. Vi ska hjälpa våra slutkunder att tänka om. Avlasta nätet och bli en vinnare i plånboken!

Patrik Hahne från Enequi har lösningen och den är svensk!  Entreprenörsanda och tekniska inovationer skapar momentum för häftiga lösningar - och det har Enequi lyckats med!