Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jun 13, 2021

Kom igen nu grabbar! Gör det enkelt för alla att trivas i branschen och skippa machokulturen. Vi behöver bli fler som både söker sig till och stannar kvar inom branschen. Med knappa 3% kvinnor har vi stora möjligheter att attrahera en stor andel teknikintresserade tjejer, och killar, som idag inte ser vår bransch som attraktiv. MEN det ska vi ändra på!

Elektrifiering har knackat på dörren och vill in - nu kör vi på mångfald, inkludering och fokus på jämställdhet. Håll det enkelt och va schysst :)

Visa uppskattning genom att följa podcasten och dela innehållet. Tack!