Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Nov 15, 2022

Följ oss på instagram --> https://www.instagram.com/elektrikerpodden/

Öka effektiviteten och skaffa EL-VIS: prisoptimering, kabeldimisionering, projekthantering etc.

https://el-vis.com/se/sv

Avsnittet: Lasse Dahlborg jobbar som Senior Light Designer på Sweco och har stor erfarenhet av uppkopplade system och vilka risker det medför. Vilka anläggningar bör du tänka dig för innan du väljer styrsystem för kunden?