Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Mar 7, 2021

Avsnittet presenteras i samarbete med ELMA INSTRUMENTS

Vi fortsätter att sprida både glädje och kunskap genom Elektrikerpodden. Denna gången pratar vi om kontinuitetstest vad det innebär och hur man går till väga. 

Podcasten är helt oberoende. Vill ni hjälpa oss att bli bättre? Sprid, följ och ge feedback - Tack!