Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Mar 14, 2021

Att vara elektriker är svårt och komplicerat. Därför är det ett av de absolut tuffaste och mest utmanande yrkena på denna jord! Utan personer med just Din kunskap står världen still. DU är viktig och tillsammans är vi så in i h*lv*te viktiga! Kom ihåg det när du startar din vecka..