Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 10, 2023

Det kan ju vara viktigt att grannen kan titta på landslagskampen även fast du som elektriker har installerat solceller på fastigheten intill.

Detta stavas EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.

Detta skrämmer ofta oss elektriker MEN med hjälp av SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket grymma checklista blir det en inspirationskälla för vad man måste tänka på när man planerar att tillverka en produkt eller utföra en fast anläggning.

 

Checklista för EMC va det här!

EL-VIS - Digitalisera din vardag nu!

Trainor - Läs vart, hur och när du vill.