Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 12, 2022

Ursäkta det lite sämre ljudet...inspelningen skedde via länk utan rätt utrustning, tyvärr!

Vi uppmärksammad att Socialdemokraterna och SEF står varandra nära och tänkte - Varför? Handlar inte facket om trygghet på arbetsplatsen för alla och ska man då inte kunna vara verksam inom facket om man röstar på annat parti?

Som alltid ställer SEF upp när vi ringer och letar reda på representanter som kan förklara. Tack David och Åke från kontoret i Borlänge!

Läs mer https://www.sef.se/om-oss/facklig-politisk-paverkan/