Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Dec 12, 2022

Vad händer när hela Sverige ska elektrifieras och energin från solen ska stå för 30% av Sveriges totala försörjning av el? - Materialbrist och innovation.. 

https://www.trainor.se/ - Anmäl dig till kurs för auktorisation med start 14 februari

https://el-vis.com/se/sv/losningar/ - Välj ditt paket från EL-VIS!

Erik Wallnér driver tillsammans med sin kollega Erik, solcellskollen. Via hemsidan kan era kunder med hjälp av digitala verktyg hjälpa att räkna på en investering på solceller. Ett kalkylverltyg enkelt för konsumenten att kunna ta ett beslut själv. 

Via deras podcast tar de upp allt inom förnybar energi och framtidens innovationer och teknik. Sök på solcellskollen där poddar finns 😊

https://solcellskollen.se/