Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 26, 2021

Nu ska det grillas! Frågorna haglar och svaren är tydliga.

Fackets legitimitet ifrågasätts allt mer och mer, speciellt bland yngre elektriker. Inte så konstigt, tyckte vi innan vi satte oss ner och fundera över vår inställningen till facket - förutsättningarna vi idag tar förgivet förhandlades fram under en annan tid och vi har idag svårt att se varför vissa krav ställs. Eller? :)

 

Hjälp oss bli bättre genom att dela podden bland kollegorna. Tack, mvh 

Billy & Peter