Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Oct 20, 2021

Jag tror vi alla kommer ihåg lärlingstiden och har olika känslor som är kopplade till denna tid i vårat yrkesliv. Eller så kanske du är mitt i lärlingstiden!?

Hur som helst så är det ett gemensamt ansvar vi har för att lära ut men även ett eget ansvar att lära sig under denna period och hur gör vi det på bästa sätt då? Just det går vi igenom tillsammans under ett härligt avsnitt med garbbarna från Malmö.