Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 29, 2021

Vi fortsätter att grotta ner oss i facket och går in på vad kollektivavtal egentligen innebär och hur förhandlingar går till kring detta avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.