Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Nov 15, 2022

https://www.instagram.com/elektrikerpodden/

 

Vi besökte Sveriges framsida - Göteborg - och pratade belsyning hos Ahlsell i Göteborg. Projektledarrollen behöver avlstas och oftast tar belysning en stor del av ett projekt. 

Genom de olika partners och leverantörer i branschen kan man enkelt få den hjälpen med både projektering och införsäljning. En viktig del är att bygga relationen med en partner man tror på. Ahlsell får här chansen att bevisa sin kompetens. Gästar gör Tony Ure och Magnus Eriksson från Ahlsell Belysning samt Per-Arne Olausson från Rahms El.