Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Aug 31, 2022

UTLOTTNING av en gratis AL-utbildning tillsammans med TRAINOR ! Utbildning ger dig stora möjligheter till en ny karriär inom yrket som elektriker. Gå in vår hemsida eller klicka på länken för att delta! 

Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola och ledare för högskolans styrkeområde energi. Han är även civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i fysisk resursteori samt docent i miljövetenskap. Under åren 2008–2011 var Tomas Kåberger generaldirektör för Energimyndigheten.

Från vårt tidigare avsnitt tillsammans med Jan Blomgren ville vi  nyansera en del av det som lyftes fram. Energifrågan är på högsta politiska nivå och är en av skiljefrågorna. Politiken diskuteras inte detta avsnitt men var noga med vilken fakta som lyfts fram i båda avsnitten och var alltid ifrågasättande till det du hör och gör din egen bedömning.