Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Aug 30, 2021

Vässa skruvmejslarna, putsa peltorkåporna och fyll fickorna med strips för nu är vi på plats igen - ÄNTLIGEN ÄR VARDAGEN TILLBAKA! Vi hårdstartar säsongen med ett par riktiga knegare från Järnvägselektrikerna i Mälardalen, @jeimab. Bredden i yrket behöver fram i ljuset och rallarelektriker ska absolut inte slippa undan. Tryck play och njut och därifrån är höstsäsongen igång! Följ oss på instagram, facebook eller linkedin. Stötta oss genom att dela podden i era flöden och bland kollegorna på jobbet - tack!