Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


May 4, 2022

NYHET – Beräkning av energieffektivitet.

En fantastiskt bra funktion är nu släppt i El-Vis och går att hitta i vårt program för kabeldimensionering. Räkna ut energiförluster och koldioxidutsläpp i den aktuella kabeln och jämför med upp till två andra kablar för att se besparingar och återbetalningstid.