Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Dec 5, 2020

Välkommen till Sveriges första och största podcast av elektriker, för elektriker!

Följ med Billy & Peter när de resar landet runt för att träffa intressanta personer och samtalar om ämnen som både berör och utvecklar oss inom el-branschen.

Följ oss på Instagram och Facebook @elektrikerpodden