Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jan 21, 2022

Chargenode - Kristian Sandahl

Garo e-mobility - Jörn Karlsen


Är elbilsladdning en ny möjlig inkomstkälla via nya affärsmodeller eller administrativa system? Gör man jämförelsen med installation av tex fiber så var den frågan aldrig aktuell, varför kan man inte bara se möjlighet till laddning som en ren service precis som alla andra gemensamma funktioner? Hur har trenderna sett ut de senaste fem åren, vad har man lärt sig, vilka slutsatser kan dras? Vad är det ”nya svarta” inom elbilsladdning i bostadsrättsföreningar?