Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jan 20, 2022

Hur hanterar vi höjda avgifter för el i framtiden på ett smart sätt?
När allt fler har en eldriven bil, ökar belastningen på elnätet. För att jämna ut elförbrukningen införs effektavgifter på allt fler platser. Om några år kan dessa avgifter vara obligatoriska i områden där elnätet har svårt att räcka till, tex Göteborg och Skåne. Vilka kommer att beröras och vad innebär förändringen?