Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jan 19, 2022

Oskar Gisecke och Jon Faglöv från DEFA reder ut hur vi framtidssäkrar laddinvesteringen tekniskt och digitalt. OCPP är ett begrepp som vi nämner tex. Ett standardiserat protokoll för kommunikation mellan laddboxar.

Vi pratar även om "laddlöftet". Vad är det? :)