Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 6, 2021

DRYFT´S affärsidé sätter medarbeterens välmående främst! Deras helt unika AI produkt lyckas kombinera affärsnytta och hur vi faktiskt kan må bra på arbetsplatsen. Ingen pappersprodukt med fina ord och snygga powerpoints. Det här gör skillnad för den enskilde medarbetaren, PÅ RIKTIGT!