Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jun 21, 2023

Nexans har något att säga - Dimensionera inte för klena kablar! 50% av energieffektivisering går till spill pga klent dimensionerade kablar och det är varken bra i nutid eller för kommande generationer. Rätt storlek är viktigare för klimatet än vad du tror!

Gäst: Hanna Wird, marknad och produktchef, Nexans Sverige

https://www.nexans.se/en/tools-resources/easycalc.html