Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Mar 5, 2023

Veckans avsnitt - Gäster:
Mikael Pettersson, Förhandlingschef Elektrikerna.
Mats Andreasson, förtroendevald från Halmstad. Sitter med i Installationsavtalets förhandlingsdelegation

Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet: