Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Jan 17, 2021

Varför ser vi allt fler konstilationer av externa investerar bland installatörsbolag? Vi tog kontakt med Christoffer Olbrich för att reda ut lite av de frågor vi själva ställt oss kring ämnet. Han är idag VD på ett lokalt investmentbolag lokaliserade i Hjo, strax utanför Skövde. 

Utöver hur Christoffer och Hjo invest kommer bidra till installationsbranschen pratar vi även om hans tidigare erfarenheter från tidigare tjänster. Hur är det att göra affärer med Ryssland tex? Och hur påverkas livet efter att man gått in i väggen?

Håll tillgodo!

Tryck på följ-knappen, sprid podcasten och hjälp oss bli än bättre!