Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Oct 11, 2022

Hur ska vi utforma den visuella miljön för att förbättra vår hälsa och öka prestationsförmågan?
Universitetslektor, Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet, Hillevi Hemphälä