Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Sep 12, 2021

Från fester med paret Beckham till svensk armaturtillverkning...Här tar vi pulsen på leverantören som förmodligen sålt flest köksplafonder de senaste 5 åren med sin Athena.

När Frida klev in i Westal omsätta bolaget 12 miljoner och allt var i princip manuell hantering. Allt från produktion till inköp och sälj hanterades på handskrivna lappar. En dator användes för att tillfredställa 12 miljoners omsättning.

- Vad gör Frida då? Sätter målet på 100 miljoner och blåser på. På 5 år dessutom!

Följ oss på instagram, Linkedin eller facebook. Lyssna och njut!