Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Oct 11, 2022

Ola Carlsson, Länsförsäkringar, besiktningsman solcellsinstallationer, lantbruk etc. Ett riktigt matnyttigt avsnitt där vi tex får svar på vem som bär ansvaret för installationen. 

TILL EL-VIS ONLINE

NYHETER FRÅN EL-VIS! 

Nyheten gör EL-VIS Mall Online lika bra som – och till och med ännu bättre än – den tidigare versionen som man behövt installera. Bland annat har vi sett till att du kan komma åt och hantera alla klassiska mallar online (Word and Excel) och uppdaterat startsidan och designen så det blir ännu mer användarvänligt. Och liksom många efterfrågat, går det nu också att lägga till favoriter för att snabbare komma åt de mallar du använder mest!