Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Apr 5, 2021

Richard Larsson, Chief technology Officer på Scandinavian Risk Solutions, hur häftigt låter inte det? Lägg därtill ett förflutet som jägarsoldat, Gruppchef för personskydd i Somalia och mycket mycket mer..

I det här avsnittet tar Richard med oss genom de risker och hot som IOT (internet of things) medför och våra alltmer uppkopplade hem. Vår bransch är deltaktiga i den teknologiska utvecklingen och lösningar med smartahem. Vad innebär det att koppla upp vårt hem mot internet och ständigt ha en uppkopplad blåtandslösning nära tillhands för kriminellanätverk?

Följ, dela och rekommendera oss till era kollegor :)