Preview Mode Links will not work in preview mode

Elektrikerpodden


Dec 28, 2020

I vårt allra första avsnitt träffar vi koncernchef på Mp Bolagen. Vad har kor, kabelförläggningsmaterial och skogsbruk gemensamt? Hur förvaltar man en företagskultur? Och hur hanterar man karriär och familjeliv? Hoppas avsnittet ger Er en klarare bild av MP Bolagens arbete för en mer hållbar tillverkningsprocess och företagskultur.

Håll tillgodo!

Följ oss här och på Instagram/Facebook eller Linkedin 

@elektrikerpodden